Archiv akcí SPV

Kurzy pro pracovníky ve ŠS 2011 – organizační pokyny

OSVĚDČENÉ TŘI KURZY PRO VEDOUCÍ A PRACOVNÍKY ŠKOLNÍCH JÍDELEN
(15. – 18. 8. 2011)

SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU PROSTŘEDNICTVÍM VÝŽIVASERVIS S. R. O. NABÍZÍ I V ROCE 2011 TRADIČNÍ KURZY URČENÉ PRACOVNÍKŮM, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ DOPLNIT ČI ZMĚNIT SVOJI KVALIFIKACI.

Dva ZVJ Kurzy se dělí na  ZVJ a = KURZ pro částečně zapracované, ZVJ b = KURZ pro začátečníky.
Část obou má shodný program, účastníci kurzu ZVJ b) pokračují ještě výukou o vedení evidence a účetnictví.

Třetí Kurz je ZR = Zaučení, Rekvalifikace
Tento kurz je určen pro ty, kteří pracují bez předchozího vzdělání v příbuzném oboru (např. cukrář, pekař apod.) nebo kteří v jídelně příleži­tostně vypomáhají nebo dočasně nahrazují vyučeného pracovníka.

U vedoucích jídelen se předpokládá středoškolské vzdělání nebo vyučení v oboru. Absolventům odborných škol (hotelová škola, zdravotnická škola obor dietní sestra atp.) a vyučeným poslouží kurz ke snadnějšímu zvládnutí požadavků na vedení školní jídelny, absolventům škol s ekonomickým zaměřením pomůže orientovat se v otázkách výživy, nauky o potravinách, technologii přípravy pokrmů, hygieny, provozu atd. Kurz pomůže také těm, kteří přijali nabídku k vedení malých jídelen v částečném úvazku a jejich předchozí vzdělání s provozem takového zařízení nesouvisí.

1. Kdy a kde se kurzy konají

Je to třetí srpnový týden ve dnech 15. – 18. 8. 2011. Místem konání je Vyšší odborná a střední zemědělská škola  v Benešově u Prahy, kde je zajištěna nejen výuka, ale i ubytování a stravování. Benešov je velmi dobře dostupný veřejnou dopravou – autobusem a zejména vlakem s častým spojením s Prahou a dalšími městy nebo autem po dálnici D1.

2. Ubytování a stravování

Cena ubytování je 280,- Kč za osobu a den. Pokoje jsou dvou až 4 lůžkové, sociální zařízení, sprchy, kuchyňka s vařičem a chladničkou jsou společné.

Stravování: v ceně účastnického poplatku jsou započítány 4 obědy. Navíc lze objednat obědy např. pro rodinné příslušníky, nebo další oběd pro účastníky (na pátek), cena oběda je 80,- Kč.

Na požádání školní jídelna připraví za úhradu snídani, o přestávkách a po hlavním jídle podají za malý peníz kávu. Ve škole je k dispozici automat na kávu a nápoje.

UPOZORNĚNÍ: V DOBĚ KURZŮ je také MOŽNOST RODINNÉ REKREACE !

RODINNÝM  PŘÍSLUŠNÍKŮM NEBO PŘÁTELŮM  SE NABÍZÍ  UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ZA STEJNÝCH PODMÍNEK JAKO PRO ÚČASTNÍKY. Pokud vezmete sebou děti, zajistěte také osobu, která se jim bude věnovat po dobu  výuky. Není v silách Společnosti pro výživu tuto službu poskytnout.

Benešov je umístěn v malebné krajině s možností výletů a koupání nejen v přírodě, ale i v městském bazénu. Ve městě i v nedalekém okolí jsou různé zajímavosti i historické památky, jako např. zámek Konopiště, vzácný kostel sv. Petra z 12. stol. v blízkém Poříčí n. Sázavou a další.

3. Kurzy

ZVJ – a, b – Základy vedení jídelny
Cena: a) nebo b)  2699 Kč/osoba

Zahájení:
15. 8. 2011 registrace od 8.00 hod. Výuka začíná od 9.00 hod. Příjezd je možný 14. 8. po 17.hod.
Vyučování:
ZVJ – a) pro částečně zapracované 15. – 18. 8. denně 9 – 12 hod.
ZVJ – b) pro začátečníky 15. – 18. 8. denně 9 – 17.30 hod.

Program

ZR –  Zaučení, Rekvalifikace
Cena: 3 199 Kč/osoba

Kurz je určen pro ty, kteří pracují bez předchozího vzdělání alespoň v příbuzném oboru (např. cukrář, pekař apod.), kteří v jídelně příleži­tostně vypomáhají nebo dočasně nahrazují vyučeného pracovníka.

Zahájení:
15. 8. 2011 registrace od 8,00 hod., výuka započne od 9,00 hod. Příjezd je možný 14. 8. 2011 po 17. hod.
Vyučování:
15. – 18. 8. 2011

Program

Pro praktickou část je třeba mít ochranný oděv!

4. Přihlášky

Na kurzy se lze přihlásit  nejpozději do 15. 6. 2011.

Adresa: výživaservis s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha 2
Telefon: 267311280 Fax: 271732669
Email: vyziva.spv@volny.cz

5. Poplatky uhraďte

převodním příkazem z účtu plátce na účet výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, číslo účtu:

pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100,

pro plat. styk s KB 192773480287/0100.

Všechny uvedené ceny (vložné, ubytování i stravné) jsou včetně DPH. Plátcům DPH bude na vyžádání vystaven daňový doklad.

6. Variabilní symbol

vždy uvádějte na přihlášce i při zadávání platby (variabilní symbol je vaše IČ, případně datum narození ve tvaru RRRRMMDD). 

VÝŽIVASERVIS s.r.o.,

Slezská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku,

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH.

IČ = 27075061, DIČ = CZ27075061