Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 2/2005

OBSAH

Pokorný, J.:
Činnost Společnosti pro výživu za uplynulá funkční období 2003-2004

Presidium SPV:
Zpráva o valné hromadě Společnosti pro výživu

Feldheim, W.:
Nadvýživa

Richter, J., Richterová, S.:
Leptin, obezita a imunita

Štiková, O., Mrhálková, I.:
Vliv spotřebitelských cen na spotřebu potravinářských výrobků

Pícha, K.:
Jak vnímá český spotřebitel funkční potraviny?


SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ

Štrébl, J.:
Stravovací provoz v lázních


Jablonský, I. Erban, V.:
Houby k pochutnání ale i pro zdraví

Kopec, K.:
Foodstyling aneb estetika potravin

Turek, B.:
Nové poznatky pro inovace výživových doporučených dávek

Forejt, M., Hrstková H.:
Konzumace a preference nápojů u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 2/2005

ob200502zOBSAH

K čemu nám slouží předpisy

K problematice změn zřizovacích listin v souvislosti se změnami ve školských předpisech. Nová fakta k financování závodního stravování

Kampylobakterióza

Rostlinné pokrmové a šlehané tuky a jejich využití v kuchyni

Školní stravování u našich sousedů

Konference školní stravování 2005

Technologie úpravy pokrmů dnes – na řadě jsou polévky

Doporučená pestrost stravy aneb frekvence pokrmů ve školní jídelně v měsíci

Magdalena Dobromila Rettigová v roce 2005 jubiluje…
a to hned dvakrát!

Podnikatelsky ohled na zdraví dětí

Z nových knih