Archiv akcí SPV

Výroční konference SPV – Výživa ve 21. století

Výživa ve 21. století

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
23.  září 2020

Místo konání:
Praha
Paspův sál
Nádražní 43, Praha – Smíchov

Společnost pro výživu si Vás dovoluje pozvat na výroční odbornou konferenci Výživa ve 21. století, která se bude konat dne 23. 9. 2020 v prostorách historického Paspůva sálu na Smíchově.

Zájemci se můžou registrovat na mailu: monika.ihnatkova@vyzivaspol.cz do 16. 9. 2020. Z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen, proto Vás prosíme po zaslání potvrzení Vaši účasti, vyčkejte na její akceptaci.

Záštitu nad konferencí převzali: ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministerstvo školství.

Konference se koná za finanční podpory Ministerstva zemědělství.
Ministerstvo Zemědělství

Program konference

9.00 – 9.10
Zahájení konference
MUDr. P. Tláskal, CSc.

9.10 – 9.40
Úvodní slova
zástupci státních institucí

I. Blok – Výživa, potraviny a zdraví

9.40 – 10.00
Výživa a zdraví, od malnutrice k obezitě
prof. MUDr. M. Kunešová CSc., Endokrinologický ústav Praha

10.00 – 10.20
Jak se měnily potraviny v průběhu času
prof. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT Praha

10.20 – 10.40
Informacie a dezinformacie vo výžive
J. Babjaková PhD., MPH, MUDr. A. Penesová, PhD., Ústav hygieny LF UK Bratislava, LF Bratislava, Slovensko

10.40 – 11.00
Společnost pro výživu a její úloha k podpoře zdraví
MUDr. P. Tláskal, CSc., FN Motol Praha

Přestávka: 11.00 – 11.20

II. Blok – výživa dětí

11.20 – 11.40
Význam výživy pro zdravý vývoj dětí
MUDr. J. Boženský, Vítkovická nemocnice

11.40 – 12.00
Stravování dětí školního věku
Mgr. J. Bradová, Krajský úřad Plzeňského kraje

Diskuse: 10 minut

Oběd: 12.10 – 13.00

III. Blok – výživa dospělých

13.00 – 13.20
Změny stravovacích zvyklostí dospělé populace
MUDr. V. Kunová, Nutradit

13.20 – 13.40
Zdravotní rizika a benefity rostlinné stravy
MUDr. Jan Gojda, Ph.D., E. Selinger, 3.LF UK Praha

13.40 – 14.00
Historie sportovní výživy
Bc. et Bc. D. Rejl, podnikatel ve sportovní činnosti

Diskuse: 10 minut

Přestávka: 14.10 – 14.30

IV. Blok – výživa seniorů

14.30 – 14.50
Výživa seniorů ve zdraví a v nemoci
prof. MUDr. Z. Zadák, CSc., LF UK a FN Hradec Králové

Diskuse: 10 minut

Přestávka: 15.00 – 15.10

V. Blok – Environmentální aspekty výživy

15.10 – 15.30
Potenciál reflexe ochrany životního prostředí do výživových doporučení
D. Kapitulčinová, Ph.D., UK Centrum pro otázky životního prostředí

15.30 – 15.50
Výživová hodnota nových potravin k zajištění udržitelnosti naší výživy
Ing. J. Pivoňka, Ph.D., VŠCHT Praha

15.50 – 16.10
Je možné zajistit udržitelnou produkci zdraví prospěšných potravin?
prof. Ing. J. Doležel, DrSc., Akademie věd České republiky

Diskuse: 10 minut

16.20 – 16.30
Závěr

Program ke stažení v PDF.

Konference se koná za finanční podpory Ministerstva zemědělství.
Ministerstvo Zemědělství