Vybrané články

Snídat či nesnídat?

2020/4
MUDr. Kudlová Eva, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Abstrakt
Četné observační studie a jejich metaanalýzy opakovaně potvrzují spojení pravidelných snídaní se snížením rizika celé řady onemocnění, nemohou však prokázat příčinnou souvislost. Výsledky dosavadních malých a krátkodobých intervenčních studií výrazné pozitivní účinky pravidelných snídaní zjištěné v observačních studiích nepotvrzují a jsou nejednotné. Pro získání silnějších důkazů jsou potřebné delší intervenční studie. Dosavadní výsledky intervenčních studií mohou ale i znamenat, že konzumace nebo vynechávání snídaní může být do určité míry pouze markerem životního stylu, který má vlastní vliv na zdravotní stav.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Numerous observational studies and their meta-analyses repeatedly confirm the association between regular breakfasts and the reduction of the risk of a number of diseases, but they cannot prove a causal relationship. The results of small and short-term intervention studies to date are inconsistent and do not confirm the significant positive effects of regular breakfasts found in observational studies. Longer intervention studies are needed to obtain stronger evidence. However, the results of intervention studies to date may also mean that eating or skipping breakfast may be to some extent just a marker of a lifestyle that itself has a health impact.