Archiv akcí SPV

Videozáznamy z výroční konference SPV – Výživa ve 21. století

Výživa ve 21. století

Výroční konference SPV – Výživa ve 21. století

23. září 2020, Praha

úvodní video


Úvodní slovo předsedy Společnosti pro výživu

MUDr. P. Tláskal, CSc.
(FN Motol Praha)


Úvodní slova zástupců státních institucí


Společnost pro výživu a její úloha k podpoře zdraví

MUDr. P. Tláskal, CSc.
(FN Motol Praha)


Výživa a zdraví, od podvýživy k obezitě

prof. MUDr. M. Kunešová, CSc.
(Endokrinologický ústav Praha)


Konference se konala za finanční podpory Ministerstva zemědělství.
Ministerstvo Zemědělství