Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2020

Konference Dietní výživa 2020

8.10. úspěšně proběhlo natáčení přednášek. Videa nyní zpracováváme, aby byla pro Vás co nejdříve k dispozici. Sledujte náš web.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu, který platí od pondělí 5. 10. 2020, není možné zorganizovat konferenci Dietní výživa s datem konání 8.10. 2020 v klasické prezenční formě. Z uvedeného důvodu jsme se rozhodli, že Vám přednášky, které měly zaznít na konferenci, zprostředkujeme formou videozáznamu.
Děkujeme za pochopení a věříme, že pro Vás i videozáznamy z přednášek budou užitečné.

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
8.  října 2020

Místo konání:
Praha
Konferenční sál SVS ČR
Slezská 100/7, Praha 2

Témata konference:

  • Výživa ve zdraví i ve vyhraněných situacích
  • Malnutrice a refeeding
  • Dietní výživa (Vzdělávání ve výživě)
  • Co nás profesně trápí či podporuje (zdravotnická zařízení sociální ústavy, dětské domovy – workshop)

Program konference

A) Výživa ve zdraví i ve vyhraněných situacích
B) Malnutrice a refeeding
C) Dietní výživa (Vzdělávání ve výživě)
D) Co nás profesně trápí či podporuje (zdravotnická zařízení sociální ústavy, dětské domovy – workshop)

ČTVRTEK 8. 10. 2020

8.00 – 8.55 Registrace účastníků
9.00 Oficiální zahájení konference

A) Výživa ve zdraví i ve vyhraněných situacích

9.00 – 9.20
Zdravá třináctka a Výživová pyramida pro moderní Česko
Kolektiv autorů ze Společnosti pro výživu

9.20 – 9.50
Doplňky stravy a jejich role u pacientů s nutriční podporou
PharmDr. Veronika Krajčová, FN Motol

9.50 – 10.10
Výživa a kouření v souvislostech
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. Ústav ochrany a podpory zdraví, MU LF, Brno

10.10 – 10.30
Výživa u pacientů s psychickými problémy
MUDr. Miroslava Navrátilová, PhD., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Přestávka 10.30 – 10.50

B) Malnutrice a refeeding

10.50 – 11.10
Determinanty ovlivňující malnutrici seniorů v pobytovém zařízení sociálních služeb
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D., Mgr. Marie Lemanová, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

11.10 – 11.30
Malnutrice u obezity
Linda Müllerová DiS., Veronika Vyšatová DiS., Endokrinologický ústav, Praha

11.30 – 11.50
Malnutrice v onkologii
Mgr. Věra Andrášková, Masarykův onkologický ústav, Brno

11.50 – 12.10
Malnutrice a refeeding
Mgr. Marieta Baliková, FN Motol

Přestávka na oběd 12.10 – 13.00

C) Dietní výživa (Vzdělávání a praxe ve výživě)

13.00 – 13.20
Psychologické souvislosti dietní výživy
PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D., Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita Plzeň

13.20 – 13.50
Nutraceutika a cholesterol
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D., Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

13.50 – 14.10
Výživa a bariatrie
Mgr. et Mgr. Jitka Laštovičková

14.10 – 14.30
Dieta v terapii Crohnovy nemoci
MUDr. Katarina Mitrová, PhD., ISCAR klinické centrum Praha, FN Motol

14.30 – 14.50
Low – FODMAP dieta v terapii příznaků IBS (syndrom dráždivého tračníku)
Mgr. Jana Vorudová

Přestávka 14.50 – 15.10

D) Co nás profesně trápí či podporuje (zdravotnická zařízení sociální ústavy, dětské domovy) – workshop

Program je připraven ve spolupráci s Českou asociací sester v rámci sekce Nutričních terapeutů.

15.10 – 16.00
Úvodní slovo: Představení nového výboru ČAS sekce NT
Mgr. Věra Andrášková

Témata workshopu:

  • Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče
  • Kompetence nutričních terapeutů
  • Zdravotní výkony a další

Diskuse, závěr konference

Změna programu vyhrazena.