Výživa dospělýchVýživa obecně

Vitamin C může chránit kosti před ztrátou jejich hustoty u mužů

Podle nových výzkumů existuje předpoklad, že konzumace stravy bohaté na vitamin C může pomoci starším mužům udržet jejich kosti pevné a zdravé.

K.L.Tucker se svými kolegy sledovali po dobu 4 let skupinu 231 mužů a 393 žen. Zkoumali u nich vztah přijatého vitaminu C ve stravě a v doplňcích stravy a minerální hustotu kostí (BMD). Účastníkům na začátku sledování bylo v průměru 75 let. U mužů byl zjištěn nejvyšší příjem vitaminu C přibližně 314 mg / den a po celou dobu sledování u nich nebyla zjištěna ztráta hustoty kostí. Naproti tomu muži, u nichž byl zjištěn nejnižší příjem vitaminu C, přibližně 106 mg / den, ztratili 5,6 % z jejich hustoty kostí. Vitamin C se prokázal jako ochránce proti ztrátě hustoty kostí i u žen, ale zjištěné hodnoty nebyly statisticky významné.

Výzkumníci uzavírají svou práci konstatováním: Výsledky prokázaly pozitivní ochranou úlohu vitaminu C pro zdraví kostí u starších mužů.

Podle:
Sahni S., Hannan M.T., Gagnon D., Blumberg J., Cupples L.A., Kiel D. P., Tucker K.L.
J. Nutr. 2008, 138, 1931 – 1938