Výživa dospělýchVýživa obecně

Červené víno může chránit muže před karcinomem plic

Podle nových výzkumů se předpokládá, že příležitostné vypití sklenice črveného vína může pomoci snížit riziko vzniku karcinomu plic.

Vědecký pracovník Chun Chao zkoumal vliv konzumace několika nápojů – piva, červeného vína, bílého vína a likéru – na riziko karcinomu plic u mužů. Samozřejmě sledoval současně vliv věku, rasy, etniky, výchovy, platu, body mass indexu, historii chronického zápalu plic nebo rozedmy a kouření.

Získané výsledky ukázaly, že každá vypitá sklenice červeného vína sníží riziko karcinomu plic, a to přibližně o 2%. Z delší konzumace vyplynulo, že vypití jedné nebo dvou sklenic červeného vína denně po dobu jednoho měsíce u mužů kuřáků způsobilo snížení uvedeného rizika o 60 % při porovnání s kuřáky bez konzumace červeného vína. U nekuřáků je však samozřejmě riziko menší než u kuřáků.

Konzumace bílého vína, piva a likérů neměla prakticky vliv na karcinom plic. Dosud však nejsou známy důvody, proč má červené víno příznivé účinky. Chao se domnívá, že za tuto.aktivitu jsou odpovědny antioxidační složky v červeném víně. Červené víno má vysokou koncentraci antioxidačních látek.

Existuje složka zvaná resveratrol, která je velmi bohatá na červené víno, protože pochází ze slupek hroznového vína. U této složky se v klinických studiích prokázaly významné zdravotní účinky.

Tato studie bude publikována v příštím čísle časopisu Cancer Epimediology, Biomarkers § Prevention.

Podle:
American Academy of Anti –Aging Medicíne

event@a4m.com

Red Wine May Protect Men from Lung Cancer – A4M Bio Tech E-Newsletter /10/8/2008/