Archiv akcí v zahraničí

Vědecké symposium: Úloha fermentovaných potravin pro zdraví 2009

8. června 2009 na universitě v Žilině, Slovensko

Toto symposium před satelitovým symposiem Food and Function 2009

Mezinárodní vědecká konference o výživných a funkčních potravinách 2009

International Scientific Conference on Nutraceuticals and Functional Foods 2009