Výživa obecně

Kyselina askorbová zlepšuje biologickou využitelnost elementárního železa

Hoppe se spolupracovníky měřil biologickou využitelnost 7 elementárních železných prášků a síranu železnatého u 3 skupin 16 mužských dárců krve.

Dobrovolníci dostávali pečivo obohacené železem ( v jednom případě obohacené elektrolytickým železem a kyselinou askorbovou v molárním poměru 6 : 1) v týdenních intervalech. Po každé konzumaci pečiva byla odebírána krev po dobu 6 hodin v 1 hodinových intervalech a byl sledován vzestup koncentrace železa.

Elementární železo se absorbovalo signifikantně méně než síran železnatý. Bylo-li však elektrolytické železo podáváno současně s 50 g kyseliny askorbové, bylo absorbováno stejně. Zdá se, že kyselina askorbová zlepšuje biologickou užitelnost elementárního železa vždy, když se užije v nízkém molárním poměru. Pakliže se tento účinek potvrdí, mohla by se kyseliny askorbová aplikovat současně s elementárním železem.

Podle:
Hoppe M., Hulthén L., Hallberg L.:
Eur. J. Nutr. 2006, 45, 37–44