Výživa obecně

Anemie způsobená výživou

Nejúčinnější je obohacování základních potravin řadou esenciálních nutrietů ve vyváženém množství.

Nedostatek železa

Anemii způsobenou nedostatkem železa lze odstranit pouze současným odstraněním veškerých výživových nedostatků. Toto onemocnění postihuje především ženy a děti, jejichž hlavním – základním pokrmem jsou obiloviny. Je to způsobeno nepřítomností hemového železa v obilovinách a rovněž přítomnými doprovodnými látkami jako jsou fytáty, taniny a další látky ve stravě. V opracovaných obilovinách je též nedostatek vitaminů B a zinku. Pro dobrou absorpci železa v organismu jsou zapotřebí další esenciální nutriety. Nízký konzum živočišných potravin způsobí v organismu nedostatek vitaminu A a B12.

S anemií je též spojen nedostatek vitaminu A. Je-li v organismu nedostatek vitaminu A, pak nelze anemii z nedostatku železa vyléčit. Studie byly realizovány v řadě zemí. Dnes se v řadě zemí obohacuje mouka vitaminem A, železem a kyselinou listovou.

Nedostatek vitaminů B

Anemii způsobí také nedostatek kyseliny listové a vitaminu B12. V některých případech stačí pro odstranění anemie obohacení mouky železem a kyselinou listovou. Naprosto nedostačující je toto opatření u populace, která má nedostatek mnoha živin. V tomto případě je důležité zajistit adekvátní příjem jednotlivých živin tak, aby byla zajištěna jejich dobrá absorpce v organismu, tak např. vápník a zinek může ovlivnit absorpci železa. Je proto ideální, aby jedinec konzumoval všechny esenciální nutrienty ve vyváženém množství. Ovšem toto se nedaří zajistit u podvyživené populace, která nechce změnit své stravovací návyky.

Nejúčinnější je obohacování základních potravin řadou esenciálních nutrietů ve vyváženém množství.

Podle:
A. Bowley
Nutriview 2005 / 5, 9–10