Vyživová doporučení, dokumenty

Metodika výpočtu spotřebního koše

Metodika výpočtu spotřebního koše pro školní jídelny a přepočítávací koeficienty pro některé druhy potravin.

Jedná se o základní pomůcku pro zjednodušení výpočtu.
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví počítáme v budoucnu s aktualizací a rozšířením tabulkové části na další často používané druhy potravin.

Metodický materiál k propočtům spotřebního koše potravin
Tabulky ke spotřebnímu koši