Archiv akcí SPV

35. tématická konference – organizační pokyny

Potravinářské mýty a kvalita potravin

25. dubna 2013    

1. Konference se koná 25. dubna 2013, 9:30 – 16:00
Velká zasedací místnost č. 400 v budově MZe ČR, Těšnov 17, Praha 1

2. Vložné činí 770,- Kč a jsou v něm zahrnuty organizační a režijní náklady.

3. Závaznou přihlášku je třeba zaslat do 20. 4. 2013

4. Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, číslo účtu:

pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100,

pro plat. styk s KB 192773480287/0100.

Cena je uvedena včetně DPH. Plátcům DPH bude na vyžádání vystaven daňový doklad.

5. Variabilní symbol (při platbě převodem) vždy uvádějte na přihlášce i při zadávání platby (variabilní symbol je vaše IČ, případně datum narození ve tvaru RRRRMMDD).

výživaservis s.r.o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH.

IČ: 27075061, DIČ: CZ27075061