Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2021 – Abstrakty přednášek

Dietní výživa 2021

Abstrakty přednášek ke stažení v pdf.


1) MUDr. Petr Tláskal, CSc., prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., FN Motol, SPV
Výživová doporučení – úvod do problematiky.

2) Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., SZÚ
Zdravotně – nutriční značení potravin.

3) PhDr. Mgr. Svoboda, Ph.D., Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň
Fastfood jako jeden z alternativních stylů stravování v současné době.

4) Ing. Lenka Vymlátilová, STOB
Jak učíme veřejnost číst potravinové obaly a správně nakupovat.

5) PhDr. Iva Málková, STOB
Jak uplatnit nutriční znalosti v praxi z pohledu psychologa.

6) PharmDr. Veronika Prokešová, FN Motol
Konopí a jeho možná využitelnost v dietní výživě.

7) Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT
Exotické ovoce ve výživě.

8) MUDr. Martina Vitásková, Ph.D., IKEM Praha
DASH dieta v praxi.

9) prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., IKEM Praha
Chylothorax, doporučení a postupy k dietní léčbě.

10) MUDr. Veronika Skalická, FN Motol
Výživa a novinky v léčbě cystické fibrózy.

11) MUDr. Martin Fuchs, Immunoflow
Histaminová intolerance.

12) Mgr. Marieta Baliková, FN Motol
Skóre nutričního rizika užívané k hodnocení nutričního stavu pacientů v našich nemocničních zařízeních.

13) MUDr. Sabina Pálová Ph.D., FN Motol
Naše zkušenosti z nutriční ambulance ve FN Motol.

14) Mgr. Ondřej Novák, FNKV
Spolupráce nutričního terapeuta s paliativním týmem.

ČAS
Činnost Sekce nutričních terapeutů ČAS

Mgr. Lenka Vysoká
Vzdělávání odborníků na výživu