Archiv akcí SPV

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018 – Archiv prezentací

Mgr. A. Košťálová (SZÚ Praha)
Zdravá svačina do škol (pamlsková vyhláška v praxi)

PhDr. Mgr. L. Mužíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU Brno a SZÚ Praha)
Co se děti učí o výživě?

Prof. MUDr. C. Hőschl, DrSc. (3. LF UK Praha)
Naučená bezmocnost a syndrom vyhoření – abstrakt

Prof. RNDr. J. Krejsek, CSc. (LF UK Hradec Králové)
Vliv výživy na imunitní stav dítěte – abstrakt

Markéta Bednaříková, DiS, MUDr. Kateřina Bednaříková, R. Dočekal, L. Glosserová, DiS (Dětská léčebna Křetín, Jihomoravské dětské léčebny p.o. Křetín)
Lze obézní děti ještě nadchnout pro pohyb? Aneb smysl či nesmysl pobytové léčby

MUDr. J. Boženský (Vítkovická nemocnice, Ostrava)
Obezita a mikrobiom

MUDr. J. Kytnarová, Ph.D. (VFN, 1. LF UK)
Obezita v endokrinologické ambulanci
Abstrakt

doc. MUDr. A. Schejbalová, Ph.D. (FN Motol, 2.LF UK)
Dětská obezita v ortopedické ambulanci – abstrakt

MUDr. Z. Marinov (FN Motol)
Dětská obezita zvyšuje pravděpodobnost rozvoje chronického onemocnění ledvin