Archiv akcí ČR

Workshop všímavého jedení (mindful eating)

Workshop všímavého jedení

Termín akce:
19. ledna 2019

Místo konání:
Praha
Thomayerova nemocnice, pavilon A1 (nachází se hned u vchodu po levé straně)
Vídeňská 800

Tereza Hacová, která má bohaté zahraniční zkušenosti, se jako jedna z mála v České republice zabývá problematikou všímavého jedení. Workshop na téma mindful-eating vám přiblíží nový přístup k terapii nadváhy a obezity s velmi dobrými výsledky ve vztahu k udržení váhy. Využijte příležitost k účasti na tomto semináři s novou metodikou. V rámci dne probereme jak teoretickou část o všímavosti, myšlenkách, emocích a tělesných signálech o jedení, tak si prakticky vyzkoušíme mnoho cvičení, které můžete využívat sami nebo s vašimi klienty. Mindful-eating vám i vašim klientům pomůže stát se labužníkem, jíst to, co si žádá vaše tělo a duše a nebýt otrokem vnějšího prostředí, které vás provokuje k jídlu navíc. Dále vám pomůže si vybírat kvalitní potraviny a vychutnat přesně to množství, které přináší požitek, a nejíst jídlo navíc ze setrvačnosti. Pomocí nahrazování kritizování sebe sama za péči o sebe získáte svobodu od výčitek a strachu z jídla, váhy a vaší postavy.

Počet míst je omezen.
Cena semináře je 1 690,- Kč.

Více najdete na:
http://www.stob.cz/cs/workshop-vsimaveho-jedeni-mindful-eating