Archiv akcí SPV

Školní stravování 2009 – organizační pokyny

Školní stravování 2009

19. – 21. května 2009 (úterý-čtvrtek), Pardubice – Dům hudby

Organizační pokyny:

1. Vložné činí  2 300,-Kč a jsou v něm zahrnuty organizační a režijní náklady. 

2. Ubytování je v hotelu Labe (dvoulůžkové pokoje, v  případě většího zájmu s přistýlkami). Cena lůžka za 1 noc činí 550,-Kč včetně snídaně. Při požadavku na samostatný pokoj  doplatí účastník 450,-Kč  spolu s ostatními poplatky na účet výživaservis s.r.o., nebo doplatí na místě v hotovosti pracovnicím sekretariátu, nikoliv recepci hotelu.  (Samostatné ubytování bude umožněno jen v případě volné kapacity hotelu).

3. Stravování je individuální. Je možné si objednat oběd v hodnotě 170,-  a večeři v hodnotě 170,-Kč, s výhodou předem zajištěného místa.

4. Účastníci, kteří neobjednávají ubytování ani stravování, uhradí jen vložné 2 300,- Kč.

5. Součástí konference je 20. května účast podniků a firem. Bude jim umožněno krátce  (3-5 minut) vystoupit v rámci programu a ve vyhrazených prostorách mohou uspořádat informační výstavky, případně ochutnávky a mohou zde se zájemci jednat.

6. Závaznou přihlášku  s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku, včetně ubytování a stravného, je třeba zaslat na adresuvýživaservis s.r.o., Slezská 32,   120 00 Praha 2, v případě ubytování nejpozději do 30. dubna 2009. Na později zaslané a nezaplacené objednávky bude brán zřetel jen v případě volné kapacity hotelu (rezervaci je možné ověřit v sekretariátu Společnosti pro výživu v Praze, tel. 267 311 280, p. Voldánová). Účast je možnétéž potvrdit faxem 271 732 669 a potvrzení o zaplacení vložného předložit při prezenci pracovnicím sekretariátu.

Účastníci, kteří nepožadují ubytování, mohou zaslat přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku do 7. května 2009

7. Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet  výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, číslo účtu:

  • pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100,
  • pro plat. styk z KB  192773480287/0100. 

Variabilní symbol je pořadové číslo přihlášky.  

Všechny uvedené ceny (vložné, ubytování i stravné) jsou včetně DPH.

Plátcům DPH bude na vyžádání  vystaven daňový doklad. 

 

8. Výživaservis s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku,     vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH. 

IČ: 27075061

DIČ: CZ27075061.

 

P O Z O R !!

Přihlášky najdete vložené v časopisu Výživa a potraviny č. 2/2009. Případně si je můžete vyžádat v sekretariátu Společnosti pro výživu telefonicky (267 311 280) nebo e-mailem (vyziva.spv@volny.cz)