Výživa dospělých

Ovlivní kouřící těhotná žena své nenarozené dítě?

Byla provedena kohortní studie u 61 těhotných zdravých žen, které kouřily. Byly porovnávány se ženami nekuřačkami.

Věk žen byl v průměru 30 let. U obou skupin bylo sledován příjem vitaminu D, vápníku, ale také pití alkoholu a kávy. U dětí bylo uvedeno roční období jejich narození a též jejich míry a váha při narození. Ženy byly sledovány dvakrát, a to v období 30 – 32 týden a v období 38 – 40 týden a děti 2 – 3 den po narození.

Bylo zjištěno, že kouření těhotné matky negativně ovlivní hormony, které regulují vápník, a to jak u matky tak u dítěte. Kouřící matky mívají deficit vitaminu D. Děti těchto matek mají v průměru nižší váhu a jsou menší, kvalita jejich kostí je nižší. Článek je doložen 37 citacemi literatury.

Podle:
N. Marta Diaz-Gómez, Candelario Mendoza, Nieves L. González-González, Flora Barroso, Alejandro Jiménez-Sosa, Eduardo Domenech, Inocenci Clemente, Samar Barrios a Manuel Moya
Maternal smoking and the vitamin D-parathyroid hormone system during the perinatal period
J. Pediatr. 2007, 151, 618 – 623