Výživa obecně

Vitaminy skupiny B a demence

Atrofie mozku je normálním projevem stáří. Studie ukázaly, že vědomí ve stáří klesá a tak riziko vývoje demence a Alzheimerovo onemocnění se zvyšuje u lidí s mírně vzestupnou hladinou homocysteinu. Pro sledování chování homocysteinu zorganizoval jeden z autorů test s 85 osobami staršími 70 let s cílem zjistit, zda může homocystein zpomalit atrofii mozku. Proto bylo zorganizováno měření magnetické resonance na začátku a na konci pokusu.

Sledovaná skupina dostávala po 24 měsíců denně doplněk stravy, obsahující 0,8 mg kyseliny listové, 20 mg vitaminu B6, 0,5 mg vitaminu B12 a jiná skupina 83 osob dostávala placebo. U skupiny, která dostávala vitaminy, byla atrofie mozku nižší než u skupiny s placebem (0,76 % proti 1,08%). U osob s nejvyšší hladinou homocysteinu se projevil nejvyšší účinek.

Autoři uzavřeli test s tím, že doplňování organismu vitaminy skupiny B může zpomalit ve stáří atrofii mozku.

Podle:
Smith A.D., Smith S.M., de Jager C.A. aj.
PLoS ONE 2010, 5(9), e12244; Nutriview 2011 / 1, 7