Výživa obecně

Nepřesnosti v odborných informačních zdrojích

Pro psaní odborných publikací platí mezinárodní i české technické normy a je důležité se jimi řídit. Při jejich nedodržování a užívání nevhodných termínů a jednotek může dojít k nepřesnému a špatnému výkladu uvedeného sdělení.

V tabulkách autor uvedl seznam vydaných norem ČSN, ISO, IUPAG a další. V nomenklatuře z chemické problematiky bývají užívány staré nedoporučené triviální názvy např. kysličník, čpavek nebo názvy některých sloučenin jako chloroform, kyselina mléčná apod. Podobná situace je i v užívání fyzikálních i chemických veličin, které jsou normalizovány už dlouho, mezinárodní soustava jednotek SI je zavedena déle než 45 let.

Pro čtenáře je rovněž podstatný jazyk a styl publikace. Někdy jsou v článku užívány odborné termíny v jiném významu než byly původně definovány, tedy dochází k zaměňování pojmů: např. informace – znalosti – zkušenosti – vědomosti; ochranná známka – značka apod. dále chybné užívání pojmů: větší polovina, nejoptimálnější; a také ke zneužívání pojmů: O2 – je mezinárodní označení kyslíku a dnes se tak označuje i jedna organizuje atd.

Podle:
Jan Vymětal
Chem. Listy 105, 294 – 300, 2011