Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019
Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019

XIV. ročník konference Termín akce: 29. listopadu 2019 Místo konání: Praha Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2 Odborné zajištění: MUDr. Petr Tláskal, CSc., MUDr. Jan Boženský Organizační zajištění: Společnost pro výživu z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. Připraveno ve spolupráci s OSPDL, SPLDD a ČSAT Konference je oceněna kredity. Další podrobnosti: Program …

Seminář ke Světovému dni výživy 2019
Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2019 – Archiv prezentací

Výživa a civilizační choroby v ČR Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. (3. LF UK, SPV) Vzdělávací program Informačního centra bezpečnosti potravin „Výživa ve výchově ke zdraví“ Abstrakt Jitka Götzová (MZe ČR) Průmyslově zpracované potraviny – pozitiva a negativa Abstrakt Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT, SPV) Vliv logistiky na kvalitu a výživovou hodnotu potravin Abstrakt …

Konference Dietní výživa 2019
Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2019 – Archiv prezentací

Abstrakty přednášek ke stažení v pdf. Prezentace Vám budou poskytnuty na vyžádání na e-mailu info@vyzivaspol.cz po předchozím souhlasu přednášejícího. Děkujeme za pochopení. MUDr. P. Tláskal, CSc. Výživa a osteoporóza – úvod do problematiky (prezentace), Výživa a osteoporóza (prezentace). SPV, FN Motol MUDr. Franěk Tomáš Laboratorní markery při diagnóze osteoporózy. FN Motol MUDr. Hanychová Barbora Denzitometrie z pohledu …

Seminář ke Světovému dni výživy 2019
Archiv akcí SPV

Seminář ke Světovému dni výživy 2019

Podtitul: Ve zdravém těle zdravý duch aneb jak jíst udržitelně Datum: 17. 10. 2019 (registrace 9:00 – 9:30) Místo: MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400 Pořadatel: Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Společností pro výživu, z.s. a za podpory Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Moderátoři: Ing. Michal Kulík (MZe), …

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019
Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019 – program

A) Prvních 1000 dnů života (s výživou k prevenci nemocí pozdějšího věku) B) Laudační přednáška C) Dětská obezita aktuálně D) Dyslipoproteinemie v dětském věku 8.00 – 9.00 Registrace účastníků 9.00 – 9.10 Zahájení konference A) Prvních 1000 dnů života (s výživou k prevenci nemocí pozdějšího věku) 1) MUDr. Alena Šebková Úvod do problematiky. Předsedkyně Odborné …

Konference Dietní výživa 2019
Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2019 – program

On-line přihláška Program konference A) Osteoporóza (diagnostika a výživa) B) Věda a mýty (oxidativní stres, superpotraviny, GMO) C) Vzdělávání k výživě D) Diabetes mellitus (dietní systém v praxi) E) Psychoterapeutický a nutriční přístup k pacientovi F) Co nás profesně trápí či podporuje (zdravotnická zařízení, sociální ústavy, dětské domovy – workshop) ÚTERÝ 8. 10. 2019 8.00 …

Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2019 – XI. studentská konference – Brno

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Chemická fakulta VUT v Brně Termín akce: 21. června 2019 Místo konání: Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU, Brno Kamenice 753/5, 625 00 Brno – Bohunice, pavilon A 21, seminární místnost 108 …

Konference Dietní výživa 2019
Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2019

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s. organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o. Termín akce: 8. a 9. října 2019 Místo konání: Pardubice, hotel Labe, Masarykovo nám. 2633 Témata konference: KOSTI A JEJICH METABOLISMUS ANTIOXIDANTY SUPERPOTRAVINY ORTOREXIE DIABETES CO NÁS PROFESNĚ TRÁPÍ ČI PODPORUJE Akce je garantovaná Českou asociací sester.   On-line přihláška Organizační pokyny Vložné na dvoudenní konferenci …

Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2019 – Archiv prezentací

Zahájení konference – MUDr. Petr Tláskal, CSc. (předseda Společnosti pro výživu) Současnost a budoucnost školního stravování – Mgr. Vít Krčál (MŠMT ČR) Bezpečnost práce ve školských stravovacích zařízeních – Mgr. Eva Dvořáčková (ČMOS Praha) DPH ve školních jídelnách Ing. Pavel Fencl (VIS Plzeň) Kontrolní činnost České školní inspekce ve školních jídelnách – Ing. Renata Skutková …

Archiv akcí SPV

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2019 – Vláknina – Archiv prezentací

Aktivity Společnosti pro výživu MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu) Novinky v potravinářské legislativě a aktuality z Úřadu pro potraviny – abstrakt MUDr. Viera Šedivá (Ministerstvo zemědělství ČR) Programy PK ČR k reformulacím receptur potravin – abstrakt Mgr. Markéta Chýlková (Potravinářská komora ČR) Vláknina – úvod do problematiky – abstrakt MUDr. Petr Tláskal, CSc. …