Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2019 – Archiv prezentací

Zahájení konference – MUDr. Petr Tláskal, CSc. (předseda Společnosti pro výživu) Současnost a budoucnost školního stravování – Mgr. Vít Krčál (MŠMT ČR) Bezpečnost práce ve školských stravovacích zařízeních – Mgr. Eva Dvořáčková (ČMOS Praha) DPH ve školních jídelnách Ing. Pavel Fencl (VIS Plzeň) Kontrolní činnost České školní inspekce ve školních jídelnách – Ing. Renata Skutková …

Archiv akcí SPV

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2019 – Vláknina – Archiv prezentací

Aktivity Společnosti pro výživu MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu) Novinky v potravinářské legislativě a aktuality z Úřadu pro potraviny – abstrakt MUDr. Viera Šedivá (Ministerstvo zemědělství ČR) Programy PK ČR k reformulacím receptur potravin – abstrakt Mgr. Markéta Chýlková (Potravinářská komora ČR) Vláknina – úvod do problematiky – abstrakt MUDr. Petr Tláskal, CSc. …

Konference Školní stravování 2019
Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2019

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s. organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o. Pod záštitou MŠMT Termín akce: 21. května a 22. května 2019 Místo konání: Pardubice kongresové centrum Paláce Atrium (www.ccafi.cz) Masarykovo nám. 2799, Pardubice Ubytování: Hotel LABE Masarykovo nám. 2633, Pardubice Tématem letošní konference je legislativní, zdravotní a nutriční problematika ve školním stravování. Na konferenci navazuje samostatný …

Konference Vláknina 2019
Archiv akcí SPV

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2019 – Vláknina

Děkujeme za velký zájem o konferenci Potraviny, zdraví a výživa – Vláknina. Přihlášení na konferenci je z důvodu naplněné kapacity ukončeno. Budeme se na Vás těšit na některé z našich dalších akcí. XL. ročník konference Podtitul: Vláknina Termín akce: 11. dubna 2019 (registrace 9:00 – 9:30) Místo konání: Praha konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, …

Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2018 – Archiv prezentací

Ing. Jiří Šír (ředitel Odboru zahraničně obchodní spolupráce, MZe ČR) Zahájení Ing. Michal Kulík (MZe ČR) Zprávy z FAO MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV) Nedostatky či přebytky živin v naší výživě – ze studií Společnosti pro výživu Abstrakt Ing. Jiří Jungr (MZe ČR) Adaptace zemědělství na změny klimatu Abstrakt doc. MUDr. František Novák, Ph.D. (4. …

Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2018 – X. studentská konference – Praha

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 3. lékařská fakulta UK, Praha Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha Termín akce: 5. prosince 2018 Místo konání: 3. LF UK – Konferenční sál Radany Königové Ruská 87, 100 00 Praha 10 Organizační pokyny: 1) Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových …

Výživa pro každý den
Archiv akcí SPV

Odborný seminář Výživa pro každý den

Seminář je určen ředitelům základních škol a pedagogům 1. stupně základních škol. Účast na semináři je zdarma. Seminář se uskuteční v sedmi krajích naší republiky. Více informací o novém vzdělávacím materiálu. Termíny a místa konání seminářů: Kraj Datum Čas Město Místo Jihočeský 2.11.2018 12:30 – 14:30 České Budějovice Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a …

Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2018 – seminář

Datum: 25. 10. 2018 (registrace 9:00 – 9:30) Místo: Praha, MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400 Podtitul: Paradoxy výživy Pořadatel: Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Společností pro výživu, z.s. a za podpory Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Moderátoři: Ing. Michal Kulík (MZe), Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha, …

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018
Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018

XIII. ročník konference Termín akce: 23. listopadu 2018 Místo konání: Praha Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2 Odborné zajištění: MUDr. Petr Tláskal, CSc., MUDr. Jan Boženský Organizační zajištění: Společnost pro výživu z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. Další podrobnosti: Program Vložné: 1.500,- Kč bez DPH (1.815 Kč vč. DPH) zahrnuje občerstvení. Pro …