Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2018 – X. studentská konference – Praha

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 3. lékařská fakulta UK, Praha Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha Termín akce: 5. prosince 2018 Místo konání: 3. LF UK – Konferenční sál Radany Königové Ruská 87, 100 00 Praha 10 Organizační pokyny: 1) Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových …

Výživa pro každý den
Archiv akcí SPV

Odborný seminář Výživa pro každý den

Seminář je určen ředitelům základních škol a pedagogům 1. stupně základních škol. Účast na semináři je zdarma. Seminář se uskuteční v sedmi krajích naší republiky. Více informací o novém vzdělávacím materiálu. Termíny a místa konání seminářů: Kraj Datum Čas Město Místo Jihočeský 2.11.2018 12:30 – 14:30 České Budějovice Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a …

Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2018 – seminář

Datum: 25. 10. 2018 (registrace 9:00 – 9:30) Místo: Praha, MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400 Podtitul: Paradoxy výživy Pořadatel: Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Společností pro výživu, z.s. a za podpory Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Moderátoři: Ing. Michal Kulík (MZe), Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha, …

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018
Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018

XIII. ročník konference Termín akce: 23. listopadu 2018 Místo konání: Praha Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2 Odborné zajištění: MUDr. Petr Tláskal, CSc., MUDr. Jan Boženský Organizační zajištění: Společnost pro výživu z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. Další podrobnosti: Program Vložné: 1.500,- Kč bez DPH (1.815 Kč vč. DPH) zahrnuje občerstvení. Pro …

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018
Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018 – program

A) Prevence dětské obezity (edukace, výživa, pohyb) B) Obezita je nemoc – zvládáme situaci? C) Výživa a zdraví D) Laudační přednáška E) Dětská obezita F) Dětská obezita a její komplikace 7.30 – 8.30 Registrace účastníků 8.30 – 8.35 Zahájení konference A) Prevence dětské obezity (edukace, výživa, pohyb) MUDr. P. Tláskal, CSc., Mgr. I. Hrubá-Eliášová Výživa …

Konference Dietní výživa 2018
Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2018

Termín akce: 9. října – 10. října 2018 Místo konání: Pardubice konferenční sál v Hotelu LABE Masarykovo nám. 2633, Pardubice Odborné zajištění: MUDr. Petr Tláskal, CSc. Organizační zajištění: Společnost pro výživu z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. Program konference   On-line přihláška Organizační pokyny Vložné na dvoudenní konferenci je 1.790,- Kč bez DPH (2.165,90 …

Konference Dietní výživa 2018
Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2018 – program

On-line přihláška Program konference A) Potraviny s přidanou nutriční hodnotou – funkční potraviny B) Co nás profesně trápí či podporuje C) Výživa pacientů s neurologickým či psychiatrickým onemocněním D) Screening a Skóre nutričního rizika ÚTERÝ 9. 10. 2018 8.00 – 8.55 Registrace účastníků 8.55 Oficiální zahájení konference A) Potraviny s přidanou nutriční hodnotou – funkční …

Archiv akcí SPV

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2018 – Bílkoviny – Archiv prezentací

Aktivity Společnosti pro výživu MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu) Novinky v potravinářské legislativě a aktuality z Úřadu pro potraviny Ing. Jitka Götzová (Ministerstvo zemědělství ČR) Programy PK ČR k reformulacím receptur potravin, abstrakt Mgr. Markéta Chýlková, RNDr. Magdalena Hrabcová, Ph.D. (Potravinářská komora ČR) Bílkoviny – úvod do problematiky MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu) …

Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2018 – Archiv prezentací

Zahájení konference MUDr. P. Tláskal, CSc. (předseda Společnosti pro výživu) Výsledky z kontrolní činnosti ČŠI ve školních jídelnách Ing. R. Skutková (ČŠI) GDPR ve školství a školních jídelnách Ing. P. Fencl (VIS Plzeň) HACCP ve školních jídelnách z pohledu hygienika Mgr. S. Navrátilová (Krajská hygienická stanice – Středočeský kraj) Luštěniny a jejich význam v lidské …

Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2018 – X. studentská konference – Brno

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. Lékařská fakulta MU, Brno Agronomická fakulta MENDELU v Brně Chemická fakulta VUT v Brně Termín akce: 22. června 2018 Místo konání: Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno Kamenice 753/5, 625 00 Brno Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.: Studentská konference Výživa, potraviny a zdraví …