AktualityArchiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2024 – abstrakty

konference Školní stravování

Školní stravování z pohledu zřizovatele – Mgr. Alena Strosserová, Městská část Praha 3

Školní stravování z pohledu ředitelky školy – Ing. Monika Dobruská, ředitelka Základní školy Pardubice – Svítkov

Změny právních předpisů v oblasti pracovního práva, v oblasti hygienických předpisů a ostatních právních předpisů – Ing. Petra Zukalová, Alena Stejskalová, DiS., Petronila Gleichová

Mezirezortní pracovní skupina pro institucionální stravování – MUDr. Barbora Macková, MHA, ředitelka SZÚ Praha

Co dál se spotřebním košem – Mgr. Alexandra Košťálová, Státní zdravotní ústav Praha

Metodika dietního stravování a její realizace ve školních jídelnách – Mgr. Martin Krobot, LF Masarykova univerzita Brno a Česká asociace nutričních terapeutů

Odpovědné veřejné zadávání při nákupu potravin – Mgr. Monika Dobrovodská, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Praktické zkušenosti s nákupem potravin – Miroslav Krotký, DiS, nemocnice Na Homolce, Praha

Přírodní antinutriční a toxické látky v potravinách a možnosti jejich kuchyňského odstranění – prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Společnost pro výživu, VŠCHT Praha

Klíčení semen s využitím ochranného vlivu mléčných bakterií – Ing. Eliška Kováříková, Ph.D., VÚPP Praha v.v.i.

Hygienické normy pro semena a klíčky – Ing. Jindřich Pokora, SZPI Praha

Fyziologie dětské výživy – MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu, FN Motol

Zdravá pětka speciálně pro vás – Bc. Alena Paldusová, Ing. Silvie Zavřelová, Nadační fond Albert

Růst dětské obezity není jen problematikou výživy – MUDr. Renata Pilcová, Ph.D., Endokrinologický ústav Praha

Vliv psychologických faktorů na cestě od nadváhy k metabolicko-bariatrické chirurgii – PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., OB klinika a.s.

Nadměrná hmotnost sportujícího školáka – kdy za to školní jídelna nemůže a kdy tak trochu ano – Mgr. Jitka Tomešová, DiS., FitBee spol. s r. o.

Jak řeší dětskou obezitu a nadváhu Dětská léčebny Křetín – MUDr. Kateřina Bednaříková, Dětská léčebna Křetín

Projekt prevence dětské obezity – MUDr. Václava Kunová, Ing. Kamila Toušková, Společnost pro výživu