AktualityAktuální akce SPV

Konference Dietní výživa 2024

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
15. října 2024

Místo konání:
Praha
Konferenční sál SVS ČR
Slezská 100/7, Praha 2

Organizační pokyny

  • Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH.

    Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
    Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

  • Závaznou přihlášku proveďte do 1. října 2024.
  • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

Česká asociace sesterAkce je garantovaná Českou asociací sester.

On-line přihláška