Vybrané články

Zpráva o valné hromadě Společnosti pro výživu

2005/2

Presidium Společnosti pro výživu

Dne 9. 2. 2005 se konala valná hromada Společnosti pro výživu (SPV), kde se delegáti seznámili s výsledky odborné činnosti a hospodaření za uplynulé období a zprávy schválili. Schválili také malé změny stanov, jejichž nové znění je umístěno na internetové stránce www.spolvyziva.cz.

Byla zvolena nová správní rada v tomto složení:
prof. MUDr. M. Anděl, CSc.
Ing. J. Blattná, CSc.
MUDr. P. Dlouhý
doc. Ing. J. Dostálová, CSc.
doc. MUDr. P. Hlúbik, CSc.
Ing. A. Horna, CSc.
prof. MUDr. S. Hrubý, DrSc.
prof. Ing. I. Ingr, DrSc.
doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D.
MUDr. M. Kunešová, CSc.
MUDr. V. Kunová
Ing. C. Perlín, CSc.
prof. Ing. J. Pokorný, Dr.Sc.
MUDr. P. Reil
doc. MUDr. Z. Rušavý, CSc.
MUDr. L. Ryšavá, Ph.D.
T. Starnovská
doc. MUDr. M. Stránský
A. Strosserová
MUDr. J. Ševčík
Ing. O. Štiková
Ing. E. Šulcová
Dr. J. Šusta
MUDr. B. Turek, CSc.
doc. MVDr. L. Vorlová, Ph.D.

Nově zvolená revizní komise má toto složení:
P. Gleichová
RNDr. J. Mňuková CSc.
MVDr. P. Otoupal, CSc. (předseda)
Mgr. L. Škaloudová
Ing. L. Věříšová, CSc.

Valná hromada uložila správní radě tyto úkoly:

  1. zajišovat činnost SPV při vydávání časopisu a pořádání celostátních akcí nejméně v dosavadním rozsahu;
  2. dále spolupracovat na Zprávě o stavu výživy obyvatelstva;
  3. zajišovat informace pro odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím internetu;
  4. spolupracovat se společností a portálem Jídelny.cz, jehož obsah je určen především pro pracovníky školních jídelen;
  5. sledovat vývoj prací terminologické komise.

Nová správní rada zvolila také nové presidium SPV:
prof. Ing. J. Pokorný, DrSc., předseda
MUDr. B. Turek, CSc., prvý místopředseda
prof. Ing. I. Ingr, DrSc., druhý místopředseda
Dr. J. Šusta, výkonný tajemník
doc. Ing. J. Dostálová, členka