Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 3/2005

OBSAH

Ingr, I.:
Konference o veřejném stravování v Brně

Švec, Z.:
Bezpečnost potravin jako globální záležitost

Hrubý, S.:
Výživa v období fyziologického těhotenství a kojení

Richter, J., Richterová, S.:
Podílejí se mikroorganizmy na vzniku obezity?

Dostálová, J.:
Pochutiny


SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ

Fraňková, S.:
Problémy změn ve výživě zahraničních studentů v České republice


Čelakovský, J.:
Ovlivnění antioxidační obranyschopnosti a oxidačního poškození organismu omezeným příjmem potravy

Řehůřková, I., Ruprich, J.:
Vědecký výbor pro potraviny

Mrhálková, I.:
Regionální rozdíly ve vývoji spotřebitelských cen potravinářského zboží v roce 2003


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 3/2005

ob200503zOBSAH

Ještě jednou o předpisech

Nová vyhláška o školním stravování

Nabídka kurzů

Nová vyhláška o závodním stravování

Z dotazů našich čtenářů

Některé nedostatky kuchařů a kuchařek při ochutnávání pokrmů

Studené nápoje pro školní stravování