Vybrané články

Zelenina a ovoce ve stravě našich malých dětí

2016/3
MUDr. Eva Kudlová, CSc., MUDr. Petr Tláskal, CSc., MUDr. Jan Boženský, MUDr. Bohuslav Procházka, MUDr. Natalia Szitányi, MUDr. Alena Šebková

Abstrakt
Z české multicentrické studie předkládáme výsledky o konzumaci zeleniny a ovoce u souboru 823 dětí ve věku 6-35 měsíců rozdělených do čtyř věkových skupin. Hodnocen byl třídenní záznam spotřeby. Zeleninu a ovoce dostaly v průběhu sledovaných tří dní téměř všechny děti; průměrná konzumace zeleniny se s věkem zvýšila nevýznamně z 35,2 (s.d. 20,5) g/den u kojenců na 43,4 (s.d. 23,3) g/den u nejstarších dětí, průměrná konzumace ovoce klesla z 122,7 (s.d. 56,1) g/den u kojenců na 97,0 (s.d. 43,3) g/den u nejstarších dětí. Nejvíce dětí dostalo brambory, mrkev a jeden další druh zeleniny a jablka, banány a jeden další druh ovoce. Množství zkonzumované zeleniny bylo neuspokojivé zejména u batolat a pestrost jak zeleniny, tak ovoce byla chudá.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
We present the results of Czech multicentric study concerning vegetables and fruits consumption of 832 children aged 6-35 months divided into four age groups. Three-day dietary records were evaluated. Vegetables and fruits were given to almost all children during the three recorded days; the average vegetables consumption has increased insignificantly with age from 35.2 (s.d. 20.5) g/day in infants to 43.4 (s.d. 23.3) g/day in the oldest age group; the average consumption of fruits decreased from 122.7 (s.d. 56.1) g/day in infants to 97.0 (s.d. 43.3) g/day in the oldest children. Most children received potatoes, carrots and one other vegetable and apples, bananas, and one other fruit. The amount of vegetables consumed was unsatisfactory especially in toddlers and the variety of both, vegetables and fruits was poor.