Výživa obecně

Studie o mikroživinách

Dobré zdraví a život potřebuje harmonické a správné výživové složení potravin. Existují znalosti o různém složení mikroživin a jejich nedostatku ve srovnání s denními doporučenými dávkami. To může vyústit v různých onemocněních jako jsou onkologické a degenerativní onemocnění a v urychleném stárnutí.

Proto byla uspořádána studie u 10 aktivních dospělých lidí ve věku 34 – 73 let v době 2009 – 2010. Muži a ženy byli po 6 měsíců sledováni a získané výsledky byly monitorovány. Sledovalo se 13 vitaminů a 10 minerálních látek. Získané hodnoty byly porovnány s hodnotami zjištěnými při startu studie. Získané hodnoty mohou být kombinovány a vztahovány ke klinickým nálezům.

Podle:
Frye D.
Sborník z 10.th International Nutrition & Diagnostics Conference 4. – 7. 9 2010 , str.38