Výživa obecně

Zajištění dobré kvality obohacených potravin: praktický návod

Praktický návod je výsledek několikaleté spolupráce 2 organizací – USAID (Americká agentura pro mezinárodní vývoj) a ILSI (Mezinárodní ústav pro vědu o životě). Jejich cílem je program získání informací pro manažery, které jsou třeba pro zajištění dobré kvality obohacených potravin. Takový program se jmenuje QA (Quality assurance = Zajištění kvality) program. Informace jsou jasně strukturovány, technická terminologie je podána jednoduchými slovy a teorie je doprovázena užitečnými příklady a jasnými obrázky.

První kapitola podává definici QA a kontroly kvality, jak dostát závazku QA vládnutí, dále hovoří o součástech QA systému pro program obohacování potravin, o porozumění výrobnímu procesu a úloze vlády.

Druhá kapitola popisuje jak plánovat QA systém, jak monitorovat výrobní proces, jak zvážit závěry a cenu vývoje a jak dostát závazku zavedení QA systému.

Třetí kapitola osvětluje QA při práci s prefixem, při výrobě a při distribuci obohacených potravin. Pak následuje souhrn ze všech tří kapitol.

1. Definice a součásti QA

Moderní kvalitní management má tři navzájem související součásti: vzhled, upotřebení (vývoj) a kontrolu. QA je aktivní a kontinuálně zaznamenávající systém, proto kvalita kontroly je rychlá a účinně odstraňující zaznamenané odchylky od kvality standardu. Většina QA problémů je způsobena chybou ve fyzickém systému spíše než nedostatkem schopnosti obsluhy.

Vládní agenda hraje základní úlohu v zajištění kvality a bezpečnosti v zásobování populace potravinami. Zákony a nařízení a jejich prosazování jsou jednou z cest, jak zaznamenávat a zajišťovat kvalitu potravin.

2. Plánování QA

Plánování a QA systém použitelný pro obohacované potraviny má dvě základní součásti: zavedení technických a nutričních kriterií a určení QA kriterií pro každou složku obohacovacího procesu.

Zaznamenávání je systematická cesta k zajištění kvality výrobního procesu od zacházení se složkami výrobku až po presentaci obohacené potraviny u spotřebitele. Je důležité zaznamenávat kde, kdy a jak se výrobní proces odklonil od standardu a specifikací. Jednotka QA musí hlásit přímo managementu dříve než výrobě či jinému oddělení vedení.

I když QA systém znamená pro výrobce určité náklady, může účinný systém snížit ostatní náklady.

3. Zavedení QA systému

Prvním krokem pro jakýkoli QA systém pro obohacování potravin je potvrdit kvalitu, zacházení a skladování premixu.

Většina problémů v obohacování potravin pochází od odklonění od norem, které se projeví ve kvalitě standardu. Pro program obohacování potravin je naprosto nezbytné, aby se obohacená potravina dostala ke spotřebiteli v takovém stavu, který odpovídá výrobním standardům a normám.

Podle:
Nestel P., Nalubola R., Mayfield E.
Duality Assurance as Applied to Micronutrient Fortification. Guidelines for Technicians, Supervisors and Workers Concerned with Nutrition.
ILSI Press 2003, 45
Bowley A.
Nutriview 2004 / 1, 6