Výživa obecně

Nedostatky mikroživin „globální hanba“

Jedna z posledních zpráv UNICEF potvrzuje, že nedostatek vitaminů a minerálních látek ve stravě nepoškozuje jenom zdraví jedné třetiny lidstva, ale znamená zdržování ekonomického vývoje v každé zemi jižní hemisféry. Deficit mikroživin poškozuje intelektuální vývoj a imunitní funkce, vyvolává defekty narození a odsuzuje asi dvě miliardy lidí k životu pod jejich fyzickým a mentálním potenciálem. Zpráva podává souhrn zjištění, uvedených ve studiích o nutričním poškození v 80 národech, podle nových poznatků o hladinách vitaminů a minerálních látek, které je nutné odhalit jen laboratorním testem.

Účinky těchto deficitů a jejich ekonomický vývoj jsou teprve na počátku vyhodnocování. Nyní je otázka, jak celou populaci chránit před devastací a je nutné s tím začít, říká ředitel UNICEF. Celá populace může být chráněna před deficitem vitaminů a minerálních látek testováním a nenákladnými metodami, jako je obohacování potravin, výchovou o výživě a kontrolou vybraných onemocnění. Industrializované země s těmito způsoby začaly už před desetiletími. V 75 nejpotřebnějších zemích je nutné začít obohacovat bílou mouku železem a jeho deficit tak snížit o 10 % a defekty při narození o 1/3. To by stálo přibližně 585 milionů, což je asi 4 centy na osobu. Naproti tomu tyto země by tak získaly 275 milionů dolarů při zvýšené produktivitě a 200 milionů dolarů ze zvýšeného výdělečného potenciálu.

Po dekádě dramatického vývoje jsou fakta známá, řešení je nasnadě a je to jeden ze způsobů, při kterém současně pracuje jak vláda, tak lékařská a vědecká komunita a také celá společnost a privátní osoby. Výsledky je však správné hodnotit až za několik let.

Podle:
Report of UNICEF 2004
Bowley A.
Nutriview 2004/1, 6 – 7