Výživa obecně

Střevní flora ve zdraví a nemoci: možná úloha probiotik

Mezinárodní workshop o probiotikách, který se konal v dubnu 2004 v Amsterodamu osvětlil revoluční změny z hlediska interakcí užitečné střevní mikroflory. Na workshopu diskutovalo 120 expertů z různých oborů, zahrnujících výživu člověka, gastroenterologii, nutriční terapii, buněčnou biologii, mikrobiologii a imunologii o nových pohledech na interakce mezi mikrobem a hostitelem a o úloze probiotik v prevenci a zmírnění onemocnění gastrointestinálního, atopického a autoimunního.

Byla dosažena obecná shoda mezi experty, že podání určitých řetězců preparátů může pomoci v prevenci a léčení onemocnění ve vztahu ke střevní floře. První klinický test ukázal slibnou úlohu pro probiotika, ale systém je velmi složitý a většina podléhajících mechanismů je dosud nejasná.

Rychlý pokrok na tomto poli závisí většinou na spolupráci mezi základním výzkumem z různých disciplin a mezi specializovanými lékaři. K tomu je nutno dodat, že je třeba více klinických studií k přesvědčení autorit a veřejnosti o hodnotě mikrobiální terapie.

Podle:
Bowley A.
Nutriview 2005 / 1, 7