Archiv akcí ČR

XIII. Symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika s mezinárodní účastí

Termín akce:
10. dubna 2018 od 9:00 hod

Místo konání:
Praha 6
Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice

Pořadatel:
Společnost pro Probiotika a Prebiotika

Pozvánku naleznete na internetových stránkách na adrese www.probiotika-prebiotika.cz nebo u sekretářky společnosti paní Jany Vojtkové (e-mail: jana.vojtkova@fnmotol.cz, tel. 224 432 101).

Přihláška
Informace pro tisk

Symposium  je pořádáno bez kongresového poplatku.

Během symposia bude udělena cena za nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let zaměřenou na střevní mikroorganismy, probiotika a prebiotika.