Vybrané články

Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě

2018/1
Ing. Daniel Bureš, Ph.D., Ing. Luděk Bartoň, Ph.D., Ing. Eva Kudrnáčová1, doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves | Katedra kvality zemědělských produktů, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze | Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT v Praze | Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze

Abstrakt
Cílem předložené práce bylo zhodnotit současný stav v produkci a spotřebě masa lovné zvěře. Současná spotřeba na jednoho obyvatele ČR je odhadována na jeden kilogram ročně. Jsou popsány základní rozdíly v charakteristikách masa lovné zvěře a masa pocházejícího z farmových chovů jelenovitých. V roce 2017 bylo u 203 konzumentů provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo kvantifikovat současný stav ve frekvenci konzumace zvěřiny a obliby jednotlivých druhů u českých spotřebitelů. Z výsledků šetření vyplývá, že nejoblíbenějším druhem je maso prasete divokého, následované srnčím, zaječím a jelením masem. Byla rovněž zjištěna vyšší frekvence konzumace zvěřiny u mužů než u žen.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The present study aims to describe the current situation in venison production and consumption in the Czech Republic. The differences in meat composition and quality between venison from wild and from farmed animals are also mentioned. Two-hundred and three Czech consumers participated in the study and completed a questionnaire in 2017. From the results it is evident, that wild boar is the most popular kind of venison followed by roe deer, hare and red deer. The results also show a higher frequency of venison consumption in men compared to women.