Výživa obecně

Význam β-karotenu pro vitamin A

β-karoten je důležitým a nezbytným zdrojem vitaminu A. Toto téma bylo diskutováno na konferenci ve Stuttgartu-Hohenheimu v roce 2009. Podle posledních zpráv existuje problém především u populace, kde je konzumace živočišných výrobků (mléčných výrobků, vajec a jater) nízká a zdrojem vitaminu A jsou pouze rostlinné výrobky. K přeměně β-karotenu na vitamin A je zapotřebí určitý enzym, jehož přítomnost v organismu je dána geneticky.

Zkoumány byly populace v USA, Evropě a Asii. U mnoha lidí byla zjištěna skutečnost, že si nejsou schopni připravit dostačující množství vitaminu A z přijatého β . karotenu. Vyskytovalo se to zejména u populace v Asii a v Africe.

Vitamin A je nezbytný pro mnoho funkcí v lidském organismu, jako je normální vzrůst a vývoj dítěte, imunitní funkce a vidění. Dostatek vitaminu A je též důležitý pro přežití dítěte, tak je vyšší příjem vitaminu A doporučován ženám těhotným a kojícím.

Skupiny osob zvláště ohrožených z nedostatečného příjmu β-karotenu a vitaminu A jsou mladé ženy (zvláště v období těhotenství a kojení), novorozenci, děti s častým onemocněním, starší populace a vegani. Podle nedávného zjištění není suboptimální příjem β-karotenu a vitaminu A, pakliže to není způsobeno klinickou nedostatečností. V takovém případě může vzrůst riziko pro chronické onemocnění.

Biologickou využitelnost β-karotenu mohou ovlivnit různé faktory jako je vláknina, obsah tuku, technologické zpracování výrobku a také množství konzumace. Ze studií vyplývá, že téměř polovina populace má sníženou schopnost připravit si z přijatého β-karotenu vitamin A. Je to způsobeno nedostatečným genetickým vybavením enzymu, který je zodpovědný za přeměnu β-karotenu na vitamin A. Proto tato část populace má vysoké riziko z nedostatečnosti vitaminu A. Ze sledování těchto problémů vyplývá, že doporučené 2 – 4 mg β-karotenu denně nemusí být dostatečné. Bylo také zjištěno, že populace s nízkou hodnotou vitaminu A, vytvořeného v organismu, by měla mít zajištěný příjem vitaminu A přímo. Po realistických úvahách a skutečnosti, že pro 1 mg vitaminu A je zapotřebí 12 mg β-karotenu vzniká doporučení příjmu 12 mg β-karotenu, které zajistí, že 95 % populace bude mít doporučovaný příjem vitaminu A.

Podle:
Grune T., Lietz, Palou A. aj.
J. Nutr. 2010, 140, 2268 – 2285.