Výživa obecně

Význam vitaminu D u starších osob

V Itálii byla v létech 1998 – 2006 uspořádána studie, ve které se každé 3 roky sledovalo 858 dospělých osob nad 65 let pomocí rozhovorů a jejich zdravotního stavu. Cílem bylo zjistit, zda vitamin D má nějakou funkci spojenou s duševním stavem u starších osob.

Závěr:
Bylo zjištěno, že nízká hladina vitaminu D je spojena se sníženým vědomím u starší populace. Toto zjištění poskytuje důležitost nových možností studia zejména vzhledem k prevenci takových stavů.

Podle:
Liewellyn DJ, Lang IA, Langa KM, Muniz-Terrera G. aj.
JAMA 2010, 304, 1312