Výživa obecně

Příjem vápníku a vitaminu D se zvyšuje

Hrají vápník a vitamin D úlohu v zabránění rakoviny, srdečních onemocnění, hypertensi, diabetu a jiných onemocnění? Kolik bychom měli konzumovat obou látek, aby se zajistilo dobré zdraví.? Pomoci vyjasnit tyto otázky sestavil Americký lékařský institut expertní komisi, která vypracovala přehled o skutečném příjmu živin.

V roce 1997, kdy byla tato otázka intensivně diskutována, neexistovaly dostačující vědecké výsledky pro vypracování skutečných příjmů živin. Byl tedy vydán adekvátní příjem hodnot. Byla proto ustanovena komise, která byla schopna zhodnotit více než 1000 vypracovaných studií před tím, než se vypracují nové denní doporučené dávky živin.

Při vydání těchto hodnot byly vypracovány i hodnoty pro vápník pro jednotlivé skupiny populace na 1 den:
Pro děti 1 – 3 roky 500mg, pro děti 4 – 8 let 800 mg, pro mladistvé 9 – 18 let 1100 mg, pro dospělé 19 – 70 let 800 mg, pro ženy nad 50 let a muže nad 70 let 1000 mg, pro ženy těhotné a kojící podle věku 1100 nebo 800 mg. Pro vitamin D byl vydán nový požadavek na příjem, a to při minimálním slunečním záření je 400 m.j. (10μg), ale osoby starší nad 70 let potřebují více, a to 800 m.j.

Na závěr komise rozhodla, že funkce vápníku a vitaminu D v organismu je skutečně pro zdraví kostí, ale ne pro jinou zdravotní kondici. Mnozí Američané a Kanaďané konzumují adekvátní množství obou látek, často ve formě doplňku nebo obohacené potraviny. Z výsledků studie se dá předpokládat, že riziko poškození organizmu z nedostatku vitaminu D začíná klesat, po stoupnutí příjmu vitaminu na 400 m.j. denně.

Podle:
A. C. Ross, Ch. L. Tailor, A. L. Y. and H. B. Dell Valle
Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Kalcium
Nutriview 2011 /1, 7