Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2011 – Praha

III. studentská konference Praha se konala 22. 6. 2011
Určeno pro prezentaci bakalářských, diplomových a doktorských prací

Pořadatel:
Společnost pro výživu
společně s  3. lékařskou fakultou UK v Praze
a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze

Termín akce:
22. 6. 2011

Místo konání:
3. lékařská fakulta UK, Praha,
Syllabova posluchárna, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Bližší informace: 

Společnost pro výživu
Slezská 32
120 00 Praha 2
e-mail: vyziva.spv@volny.cz
www.vyzivaspol.cznebo
3. lékařská fakulta UK v Praze
MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Ústav výživy
Ruská 87
100 00 Praha 10
e-mail: pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz

Informace o další akci pro studenty:

Společnost pro výživu společně s  Lékařskou fakultou MU v Brně, Agronomickou fakultou MENDELU v Brně, Fakultou veterinární hygieny a ekologie VFU, Brno a Chemickou fakultou VUT v Brně pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Brně.

Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol.