Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2011 – Brno

III. studentská konference Brno se koná 30. 6. 2011
Určeno pro prezentaci bakalářských, diplomových a doktorských prací

Seznamte se s podrobným programem konference.

Pořadatel:
Společnost pro výživu a
vyzivaservis s. r .o.

Lékařská fakulta MU, Brno
Agronomická fakulta MENDELU  v Brně
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU, Brno
Chemická fakulta VUT v Brně

Termín akce:
30. 6. 2011

Místo konání:
Ústav preventivního lékařství, LF MU
Kamenice 753/5, 625 00  Brno

Další podrobnosti: 


Informace o další akci pro studenty:

Společnost pro výživu společně s 3. lékařskou fakultou UK v Praze a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Praze.

Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol.