Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2010 – Brno

II. studentská konference
VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2010 – Brno

28. 6. 2010

Pořadatel:
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s.
a výživaservis s.r.o.
Lékařská fakulta MU, Brno,
Agronomická fakulta MZLU, Brno
a Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU, Brno

Termín akce:
28. června 2010

Místo konání:
Velká posluchárna, LF MU
Komenského nám. 2
662 43  Brno
Odborní garanti konference:
Prof. MUDr. Zuzana Derflerová-Brázdová, DrSc., ÚPL, LF MU, Brno
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin, MZLU, Brno
Doc. MVDr. Ladislav Steihauser, CSc., děkan FVHE, VFU, Brno

Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.

Další podrobnosti:


Informace o další akci pro studenty:

Společnost pro výživu společně s 3. lékařskou fakultou UK v Praze a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Praze.

Termín:
2. 6. 2010
Místo konání:
3. lékařská fakulta UK, Praha,
Syllabova posluchárna
Ruská 87
100 00 Praha 10

Určeno pro prezentaci bakalářských, diplomových a doktorských prací

Bližší informace najdete zde 

nebo:
3. lékařská fakulta UK v Praze
MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Ústav výživy
Ruská 87
100 00 Praha 10
e-mail: pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz
Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol.