Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2010 – Praha

II. studentská konference
VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2010 – Praha

2. června 2010

Pořadatel:
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s.
a výživaservis s.r.o.
3. lékařská fakulta UK, Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha
TRIMED, sdružení studentů 3. LF UK, Praha

Termín akce:
2. června 2010

Místo konání:
Konferenční místnost děkanátu 3. LF UK
Ruská 87,
100 00 Praha 10

Odborní garanti konference:
MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav výživy 3. LF UK
Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT

Další podrobnosti:


Informace o další akci pro studenty:

Společnost pro výživu společně s Lékařskou fakultou MU v Brně, Agronomickou fakultou MZLU v Brně a Fakultou veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Brně.

Termín:
28. 6. 2010
Místo konání:
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Určeno pro prezentaci bakalářských a diplomových prací

Bližší informace najdete zde
nebo:
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Ústav preventivního lékařství
MVDr. Halina Matějová
email: hmatej@med.muni.cz
Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol.