Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2010 – Brno – Organizační pokyny

II. studentská konference
VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2010 – Brno

Organizační pokyny

1) Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.

2) Délka jednoho sdělení je 15 min.

3) Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:

Lékařská fakulta MU
MVDr. Halina Matějová
Ústav preventivního lékařství
Tomešova 12, 602 00 Brno 2
e-mail: hmatej@med.muni.cz
4) Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 19. 6. 2010.

5) Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.

6) Začátek konference v 9.30 hod. (prezence 9.00 – 9.30)

7) Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na vědecké konferenci a současně roční předplatné časopisu Výživa a potraviny.

8) Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 20. 6. 2010.