Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2010 – Praha – Program

II. studentská konference
VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2010 – Praha

Program:

9.30 – Zahájení

MUDr. Petr Tláskal, CSc. – předseda SpV

9.45 – Bakalářské a diplomové práce

(předsedající: MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.)

R. Švejstil:
Růst střevních bakterií v mateřském mléce a jejich citlivost na lysozym (FAPPZ ČZU, Praha)

V. Pohůnek:
Defekty nealkoholických nápojů (FPBT VŠCHT, Praha)

M. Ištvánková:
Uplatňování zásad založených na principech HACCP v praxi školních jídelen (3. LF UK, Praha)

Š. Ročková, V. Rada, J. Nevoral, P. Maršík, J. Sklenář:
Faktory ovlivňující růst bifidobakterií v mateřském mléce (FAPPZ ČZU, Praha)

V. Bunešová, E. Vlková:
Využívání prebiotik bakteriemi ze stolice kojenců (FAPPZ ČZU, Praha)

T. Potůček, P. Pipek, B. Rohlík:
Vliv úprav technologie na vlastnosti a údržnost šunky (FPBT VŠCHT, Praha)

11.30 – 11. 45 – Přestávka

E. Kopřivová:
Faktory ovlivňující stabilitu ovocných pomazánek se sníženým obsahem cukru (FPBT VŠCHT, Praha)

D. Bartovská:
Vnímání hořké chuti kofeinu a jeho výskyt v potravinách (FPBT VŠCHT, Praha)

E. Lhotáková:
Třídění ječmenů pomocí spektroskopických metod (FPBT VŠCHT, Praha)

I. Honců, L. Krejčířová:
Charakteristika ječných mouk a zdravotní benefity ječného pečiva (FPBT VŠCHT, Praha)

H. Sekerová:
Hodnocení kvality vybraných druhů laboratorně připravených těstovin (FPBT VŠCHT, Praha)

M. Vítová:
Laboratorní těstárenský pokus pro těstoviny určené pro nemocné celiakií (FPBT VŠCHT, Praha)

P. Boháč:
Jak se liší znalosti o výživě na jednotlivých typech vysokých škol (3. LF UK, Praha)

13.45 – 14.00 – Přestávka 

14.00 – Doktorské práce

(předsedající: Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.)

M. Zachariášová, M. Kostelanská, A. Malachová, J. Hajšlová:
Mykotoxiny v průběhu výroby potravin, možnosti efektivní ochrany konzumentů (FPBT VŠCHT, Praha)

A. Šípková, J. Dostálová, J. Brát, D. Leitnerová:
Složení mastných kyselin tuku čokoládových výrobků (FPBT VŠCHT, Praha)

J. Šnebergrová, H. Čížková, M. Voldřich:
Faktory ovlivňující perlení šumivých vín (FPBT VŠCHT, Praha)

D. Leitnerová, J. Dostálová, A. Šafaříková:
Rezistentní škrob a jeho odhadovaný příjem v české populaci (FPBT VŠCHT, Praha)

J. Řeřichová, Z. Panovská:
Vnímání kovové chuti železa (FPBT VŠCHT, Praha)

K. Čmejlová, Z. Panovská:
Senzorická analýza sladidel (FPBT VŠCHT, Praha)

A. Krajčová, V. Schulzová, H. Novotná, J. Hajšlová:
Biologicky aktivní látky v semeni lnu setého  (FPBT VŠCHT, Praha)

16.00 – Zakončení