Archiv akcí ČR

IX. Konference při příležitosti Dne jódu

IX. Konference při příležitosti Dne jódu v Praze se konala dne 11. 3. 2010

Na IX. Konferenci při příležitosti Dne jódu v Praze dne 11. 3. 2010 byla uvedena řada přednášek a posterů na téma: „ Zásobení jódem a prevence tyreopatií se zaměřením na období těhotenství a kojení“.

Konferenci zorganizovaly Mezinárodní komise pro řešení jódového deficitu při Státním zdravotním ústavu v Praze a Endokrinologický ústav Praha. Uvedené organizace spolupracují s dalšími, jako je Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, ÚKZUS, a také  farmaceutické společnosti, výrobci a dodavatelé soli aj. Do programu bylo zařazeno 8 přednášek a 5 posterů. Průběh konference byl velmi zdařilý a podnětný pro další práci a studia.