Archiv akcí ČR

Výživa – nedílná součást léčby závažných chorob 2015

IX. ročník konference s mezinárodní účastí

Termín akce:
26. 11. 2015
Praha 2, Karlovo náměstí 32, 1. LF UK

Místo konání:
konferenční místnost 1. LF UK, Karlovo náměstí 32, Praha 2, budova A, 5. patro

Přadatel:
Pracoviště preventivní kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha
Potravinářská komora České republiky
Nefrologická klinika 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze
NF Healthy Heart

Program

Přihlášky:

  • telefonicky na sekretariát konference, Ing. Michal Hejna, tel: 236 055 330 / 731 640 845
  • e-mailem michal.hejna@ikem.cz
  • nebo v místě konání konference v jednací den