Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2015

VII. studentská konference

Termín akce:
STŘEDA 2. prosince 2015

Místo konání:
Praha
3. LF UK – Konferenční sál Radany Königové, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Pořadatelé:
Společnost pro výživu, o. s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
3. lékařská fakulta UK, Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha

Přihláška (.doc)

Organizační pokyny:
1) Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.

2) Délka jednoho sdělení je 15 min.

3) Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská, doktorská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:

Společnost pro výživu
Slezská 32
120 00 Praha 2
e-mail: vyziva.spv@volny.cz

nebo

3. lékařská fakulta UK
Ústav výživy
Ruská 87
100 00 Praha 10
e-mail: michaela.hromadova@lf3.cuni.cz

4) Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 26. 11. 2015.

5) Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.

6) Předpokládaný začátek konference je v 9.00 hod.

7) Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na vědecké konferenci a současně roční předplatné časopisu Výživa a potraviny.

8) Vstup na konferenci je volný
Odborní garanti konference:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav výživy 3. LF UK
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT

Organizační pokyny a přihláška (.doc)