Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 6/2023

časopis Výživa a potraviny – 6/2023

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Jiné možnosti jak získat časopis

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH

Krátká, G., Šístková, I., Čížková, H., Kyselka, J., Málková, M., Brát, J., Rajchl, A.,:
Vliv zpracování na organoleptické vlastnosti a chemické složení řepkového oleje

Skřivan, P., Sluková, M., Švec, I., Čížková, H., Horsáková, I., Rezková, E.:
Využití moderních fermentačních postupů při výrobě běžného pšeničného pečiva

Dušková, M., Koláčková, I., Zapletalová, M., Novák, D., Králík, P., Karpíšková, R.:
Průkaz probiotických kultur v komerčních doplňcích stravy na českém trhu

Brát, J.:
Trojrozměrná potravinová pyramida Německé společnosti pro výživu

Mrhálková, I.,Dolanová, I.:
Vývoj spotřeby potravinářských výrobků v ČR v uplynulém desetiletí


FROM THE CONTENTS

Krátká, G., Šístková, I., Čížková, H., Kyselka, J., Málková, M., Brát, J., Rajchl, A.,:
The impact of processing on organoleptic properties and chemical composition of rapeseed oil

Skřivan, P., Sluková, M., Švec, I., Čížková, H., Horsáková, I., Rezková, E.:
The use of modern fermentation techniques in the production of common white wheat bakery products

Dušková, M., Koláčková, I., Zapletalová, M., Novák, D., Králík, P., Karpíšková, R.:
Evidence of probiotic cultures in commercial food supplements on the Czech market

Brát, J.:
The three-dimensional food pyramid of the German Nutrition Society

Mrhálková, I.,Dolanová, I.:
Development of consumption of food products in the Czech Republic in the past decade


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 6/2023

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 6/2023OBSAH

Vážení a milí čtenáři
Speciální potřeby v oblasti výživy u dětí předškolního věku
Je vykazování Diagnosis Related Group markerů užitečné pro oblast nutriční péče poskytované nutričním terapeutem?
Studenti nutriční terapie z Lékařské fakulty v Brně se opět zúčastnili Noci vědců
Co báby kořenářky nevěděly – Kopr
Tržiště dobrých příkladů ze školních jídelen – 1. tak trochu jiná konference v rámci projektu Máme na talíři
Co je nutriční a potravinová gramotnost
Kdo ví, odpoví – Co je Vegemite, který slaví 100 let
Hygienická rada – Je vhodné používat omyvatelné ubrusy?