Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 5/2012

OBSAH

Šulcerová, H.:
Senzorická analýza potravin evropského trhu

Fiala, J., Kukla, L.:
Co chutná a nechutná dospívajícím, a co skutečně jedí – preference a konzumace

Brablcová, R.:
Syntetická barviva ve zmrzlinách Moravskoslezského kraje

Budinský, P., Buňka, F., Čechová, M., Drienovský, M., Pachlová, V., Matoulková, D., Velichová, H., Kubáň, V., Buňková, L.:
Průzkum obsahu biogenních aminů a polyaminů ve vybraných pivech vyrobených na území České republiky

Hrabě, J., Holko, I., Šalaková, A., Smetana, P.:
Využití probiotických kmenů Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium spp. jako startovacích kultur ve fermentovaných masných výrobcích

Sluková, M., Příhoda, J.:
Jak se orientovat při nákupu chleba a běžného pečiva


FROM THE CONTENTS

Sulcerová, H.:
Food sensory analysis of the European market

Fiala, J., Kukla, L.:
What adolescents like and dislike, and what they actually eat – preferences and consumption

Brablcová, R.:
Synthetic food colours in ice creams of Moravian-Silesian Region

Budinský, P., Buňka, F., Čechová, M., Drienovský, M., Pachlová, V., Matoulková, D., Velichová, H., Kubáň, V., Buňková, L.:
Study of biogenic amines and polyamines occurrence in beer manufactured in the Czech Republic

Hrabě, J., Holko, L, Šalaková, A., Smetana, P.:
The use of probiotic strains as starter cultures in fermented meat products

Sluková, M., Příhoda, J.:
How a consumer can decide when going to buy bread


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 5/2012

ob201205zOBSAH

Proč

Jak přicházejí na svět finalisté soutěží o Nejlepší školní oběd

Současné požadavky na hygienu ve školním stravování

Pozvánka na konferenci

Informace od dodavatele masa, co požaduje legislativa a jaká je praxe

Ohlédnutí za seminářem pro vedoucí školních jídelen v Uherském Hradišti