Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 5/2019

časopis Výživa a potraviny – 5/2019

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH

Valenta, J., Hejtmánková, A.:
Vitaminy rozpustné ve vodě a jejich obsah v mléce skotu, koz a ovcí

Kudlová, E.:
Vysoce průmyslově zpracované potraviny a zdraví

Faměra, O.:
Nebezpečný akrylamid. Nepéct, nesmažit, negrilovat?

Fiala, J., Kotalová, J., Kaňová, P.:
Co se má dělat a co se dělá pro prevenci dětské obezity

Jůzl, M., Piechowiczová, M., Gabrhel, L.:
Porovnání vybraných druhů párků z hlediska výživové hodnoty a senzorické jakosti


FROM THE CONTENTS

Valenta, J., Hejtmánková, A.:
Water-soluble vitamins and their contents in milk of cattle, goats and sheeps

Kudlová, E.:
Ultra-processed foods and health

Faměra, O.:
Dangerous acrylamide. No to bake, no to fry, no to grill?

Fiala, J., Kotalová, J., Kaňová, P.:
What to do and what is done to prevent childhood obesity

Jůzl, M., Piechowiczová, M., Gabrhel, L.:
The comparison of selected types of sausages in terms of nutritional value and sensory quality


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 5/2019

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 5/2019OBSAH

Postřehy odjinud

Děti v kuchyni vítány

Děti v kuchyni vítány v praxi

Studentky oboru Nutriční asistentky soutěžily na SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova

Dieta s nízkým obsahem tuku (S/T)

Krátké nahlédnutí do historie těstovin

Když kuchyni provoní déšť

Na čem smažit a fritovat?

Správná praxe V – Mytí nádobí a kuchyňský odpad

Nejlepší kuchaři ve společném stravování předvedli své umění