Archiv akcí ČR

Konference Food technology, food quality

Podtitul:
Nové trendy v úchově potravin

Termín akce:
6. února 2020

Místo konání:
Praha
Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Pořadatel:
Ústav konzervace potravin VŠCHT Praha

Konference Food technology, food quality navazuje na tradici Konzervárensko-potravinářských dnů, na jejichž odborném zajištění se Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha pravidelně podílel. Původní obsah věnovaný zejména problematice úchovy potravin jsme obohatili i o témata kvality potravin v širším kontextu. Vývoj nových technologií a produktů je pro potravinářský průmysl otázkou konkurenceschopnosti a role výzkumných týmů je v této oblasti nezanedbatelná. Proto je konference určena nejen vědeckým pracovníkům, ale i pracovníkům potravinářského průmyslu, odborným zaměstnancům státní správy a dalším zájemcům o danou problematiku. Věříme, že společná konference vytvoří příležitost nejen pro rozšíření povědomí o aktuálních tématech potravinářského výzkumu, ale pomůže i posílit spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou.

 

Program konference (pdf)

Více informací na:
https://ukp.vscht.cz/konference