Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 4/2011

OBSAH

Nagy, I., Vinklerová, V., Lukešová, O.:
Probiotika, prebiotika, synbiotika a jejich vztah k imunitě

Mlčochová, V., Papežová, K., Matějová, H.:
Brusinky aneb skákající bobule

Gabrovská, D., Rysová, J., Fiedlerová, V., Holasová, M., Laknerová, L, Winterová, R., Erban, V., Němečková, I:
Rozšíření nabídky o nové zeleninové a ovocno-zeleninové štávy

Kejmarová, M., Dragounová, H., Němečková, I., Roubal, P., Laknerová, L, Rysová, J., Gabrovská, D.:
Využití rostlinných surovin pro výrobu funkčních nemléčných potravin

Prugar, J.:
Aktuální stav produkce a kvality obilovin v ČR

Macháčková, M.:
Tezaurus LanguaLTM – nástroj pro popis potravin v databázových systémech

Zima, T.:
Pít či napít alkoholické nápoje?

Blattná, J.:
Zamyšlení nad vitaminem D


FROM THE CONTENT

 

Nagy, L, Vinklerová, V., Lukešová, O.:
Probiotics, prebiotics, synbiotics and their relationship to immunity

Mlčochová, V., Papežova, K., Matějova, H.:
Cranberries, or hopping Berries

Gabrovská, D., Rysová, J., Fiedlerová, V., Holasová, M., Laknerová, L, Winterová, R., Erban, V., Němečková, L:
Extended offer of vegetable and fruit-vegetable juices

Kejmarová, M., Dragounova, H., Němečková, I., Roubal, P., Laknerová, L, Rysová, J., Gabrovská, D.:
Utilization of vegetable raw­materials for manufacturing of functional non-dairy foods

Prugar, J.:
Actual state of cereals production and quality in Czech Republic

Macháčková, M.:
LanguaLTM a tool for food description in food database systems

Zima, T.:
Drink or not drink alcohol beverages?

Blattná, J.:
Mediation about vitamin D


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 4/2011

ob201104zOBSAH

Den boje proti dětské obezitě

Programy pro školní stravování – srovnáni jejich kvality

Strašák jménem celiakie

Máme se obávat potravin obsahujících látky přídatné (aditivní) běžně nazývané „éčka“?

Zelenina po celý rok – léto

Poradna krajských metodiček duben 2011

Z nových knih

Odpověď ministerstva zemědělství

Básník a gastronomie si rozuměly

Kupujeme křehké nebo křehčené maso?