Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 4/2022

časopis Výživa a potraviny – 4/2022

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH

Pejšová, H., Zlatohlávek, L.:
Efektivita lázeňské léčby dětské obezity II.

Abrmanová, M., Brabcová I., Hanzl, M.:
Podpora přirozené výživy u nedonošených dětí

13. ročník studentské konference Výživa, potraviny a zdraví 2022

Rozhovor s doc. Ing. Miladou Plockovou, CSc., a doc. Ing. Šárkou Horáčkovou, CSc.

Kuncová G., Brát J., Rajchl, A.:
Portfolio rostlinných olejů a tuků na českém trhu

Gillarová, S., Henke, S., Sluková, M., Bubník, Z., Kadlec, P.:
Galaktomannany a jejich využití v potravinářství


FROM THE CONTENTS

Pejšová, H., Zlatohlávek, L.:
The effect of spa treatment of childhood obesity II.

Abrmanová, M., Brabcová I., Hanzl, M.:
Support of natural nutrition in premature babies

13th year of the student conference called Nutrition, Food and Health 2022

Interview with doc. Ing. Milada Plocková, CSc., and doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc.

Kuncová G., Brát J., Rajchl, A.:
Portfolio of vegetable oils and fats on the Czech market

Gillarová, S., Henke, S., Sluková, M., Bubník, Z., Kadlec, P.:
Galactomannans and their use in the food industry


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 4/2022

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 4/2022OBSAH


Ohlédnutí za Konferencí školního stravování
Jedlé květy na náš stůl
Nahlédněme do kuchyně Ukrajiny
Stravování ukrajinských žáků v ZŠ Mendíků
Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování – část 3: Standard logistiky pro podávání jídel v nemocnici
Recepty
Aplikace prvků přístupu zaměřeného na člověka v nutriční terapii chronických nepřenosných onemocnění
Stravování dětí z dětské skupiny ve školní jídelně
Vymítání mýtů – Vejce jako zdroj železa
Systém školního stravování v Austrálii
Na semestr do Belgie
Přečetli jsme za vás – Jak může nutriční terapeut přispět k úspěchu fekální transplantace?